Checklist: voorbereiding functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek is een gesprek tussen werkgever en werknemer over de werkervaringen van de werknemer. Doel is het functioneren van de werknemer te bespreken en problemen op te lossen die daarmee verband houden. Deze checklist functioneringsgesprek kan helpen bij de voorbereiding.

Uitgangspunten

 • Een functioneringsgesprek is geen beoordelingsgesprek.
 • De leidinggevende heeft een passieve en adviserende rol.
 • Een functioneringsgesprek is open en tweezijdig.
 • Vermijd een bedreigende sfeer, creëer zo min mogelijk machtsafstand.
 • Laat de medewerker zijn eigen knelpunten naar voren brengen.
 • Geef kritiek rustig en overwogen.

Onderdelen gesprek

Het functioneringsgesprek bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Inbreng vanuit de medewerker Laat de medewerker aan het woord, stel open vragen, vraag door over zaken die onduidelijk zijn, vat regelmatig samen, ga gevoelens niet uit de weg.
 2. Gesprek vanuit de leidinggevende Geef commentaar, maar spreek ook positieve waardering uit. Spreek duidelijke taal, bekritiseer bepaald gedrag maar niet de persoonlijkheid van de werknemer. Vraag de medewerker om zijn visie.
 3. Bespreking van door de medewerker ingebrachte punten Het werkelijke probleem moet boven tafel komen: vraag door. Laat de medewerker zelf met oplossingen komen.
 4. Bespreking van de door het hoofd ingebrachte punten Stel van te voren vast wat het probleem is dat u wilt bespreken en wat u wilt bereiken. Zorg dat u samen met de medewerker tot een oplossing komt.
 5. Afronding Maak concrete afspraken.

 

Bron: XPERTHR ACTUEEL