Wat is nodig voor duurzame inzetbaarheid?

Om duurzame inzetbaarheid te realiseren, is het van belang dat medewerkers, leidinggevenden en bestuurders een andere kijk op mens en werk ontwikkelen. In deze bijdrage maken wij dit concreet. Daarnaast bevat dit artikel een handige checklist.

Duurzame inzetbaarheid betekent dat een organisatie een visie en beleid heeft op duurzame inzetbaarheid, in een werkklimaat waarin vertrouwen, initiatief, zelfregie en een helder, inspirerend kader centraal staan.

Eigenlijk gaat het erom ondernemerschap, verantwoordelijkheid en eigenaarschap terug te geven aan medewerkers. Het vraagt van managers dat zij de regie bij hun medewerkers laten; zij zijn tenslotte zelf verantwoordelijk voor hun werk en loopbaan. Medewerkers krijgen zo de ruimte om te doen waar ze het beste in zijn.

 

Medewerkers nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun inzetbaarheid
Door stil te staan bij hun talent, kwaliteiten en ambities, leren medewerkers zichzelf goed kennen, weten ze waar ze naartoe willen, kunnen ze zichzelf presenteren en blijvend verbinden aan interessant werk en inspirerende collega’s.

Ze gaan in hun kracht staan en nemen zelf de verantwoordelijkheid en het initiatief in hun werk en loopbaan. Zo maken ze voortdurend werkkeuzes op basis van wat hen inspireert en waar ze een toegevoegde waarde hebben. Op deze wijze ontstaat een dynamiek waarin medewerkers regie en verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en loopbaan.

 

ePortfolio’s helpen mensen zelfregie te nemen
Een ePortfolio is onmisbaar voor medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en loopbaan en hieraan zelf richting geven. Hiermee kunnen ze namelijk een leven lang zelf bijhouden over welke talenten, kennis en ervaring ze beschikken.

Ook kunnen ze in het portfolio reflectie, feedback en beoordelingen opslaan. Zo hebben ze zelf controle over hun persoonlijk profiel en kunnen ze zichzelf presenteren aan anderen, zowel intern als extern.

Slimme ePortfolio’s gaan nog een stap verder. De combinatie van tools, persoonlijke coaching en gesprekken daagt mensen uit om bijvoorbeeld stil te staan bij hun eigen kracht, talenten, vitaliteit, inspiratie en werkkeuzes en er concreet mee aan de slag te gaan. Zo werken ze voortdurend aan hun eigen inzetbaarheid.

 

Ander soort werkafspraken en een dialoog over de eigen rol
Om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan zelfregie, is het belangrijk dat een medewerker zich goed bewust is van zijn of haar eigen rol in het organiseerproces. Dat betekent dat medewerker en leidinggevenden een ander soort werkafspraken maken.

Vaste functies beperken namelijk zowel medewerker als organisatie. Het gaat om bewuste keuzes in waar je aan werkt en waarom, wat je bijdraagt en hoe en wat je wilt in de toekomst. Het is essentieel om mensen hierbij via dialogen te begeleiden. Je maakt daarbij concrete afspraken waarbij je medewerkers gelijkwaardig behandelt en tegelijkertijd recht blijft doen aan de verschillen tussen hen.

 

Duurzame inzetbaarheid leeft in heel de organisatie
Om ervoor te zorgen dat duurzame inzetbaarheid niet een tijdelijke buzz binnen delen van je organisatie is, maar echt een onderdeel van het werk wordt, creëer je ontmoetingen waarin je signalen van binnen en buiten de organisatie met elkaar deelt.

Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat op maandagochtenden iedereen op kantoor is en dat je op groepsniveau praat over de werkzaamheden die er zijn en wie wat het beste zou kunnen doen. Of je kunt delen wat werkzaamheden in de toekomst zouden moeten zijn en hoe je je daarop kunt ontwikkelen.

Daarnaast kun je denken aan een fysieke of digitale markt van lopende projecten, waarbij medewerkers zich kunnen aansluiten. Deze ontmoetingen stellen iedereen in staat betekenis te geven aan duurzame inzetbaarheid.

Om daadwerkelijk aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid, is ten slotte lef nodig. Een groepje collega’s dat hun nek wil uitsteken, kan met hun enthousiasme anderen enthousiasmeren. Met als boodschap: duurzame inzetbaarheid, het kan wél! Zo ontstaat duurzame beweging, geactiveerd door medewerkers zelf.

 

Is uw organisatie toekomstbestendig? Zijn medewerkers duurzaam inzetbaar? Doe de check!

  • In ons werkklimaat staan zelfregie, vertrouwen en initiatief centraal.
  • In onze organisatie maken we niet alleen werkafspraken, maar voeren we op individueel niveau ook de dialoog over de eigen rol van medewerkers.
  • In onze organisatie praten we op groepsniveau over wat ons gezamenlijk bindt, de richting van de organisatie en ieders rol daarbinnen.
  • Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun duurzame inzetbaarheid.
  • Mijn organisatie biedt de medewerkers gevarieerde tools, begeleiding en gesprekken om hen hierbij te helpen.

 

Bron: overduurzameinzetbaarheid.nl

leave a Comment