Wat maakt Werkend Talent waar..?

‘Waarmaken: waarmaken – werkwoord. Uitspraak: [waarmaken]  – ‘heeft waargemaakt’ – betekenis: ‘iets wat je beloofd of wat van je verwacht wordt laten gebeuren’.’

We delen graag met je wat wij als Werkend Talent waarmaken bij onze en met onze klanten. Dat doen we door in de komende periode inzicht te geven in verschillende HR-cases. Zodat je een beeld krijgt over datgene wat wij doen, welke personele kwesties wij oppakken en hoe wij van toegevoegde waarde voor de ondernemer en de werknemers zijn. Elke ondernemer die wij faciliteren krijgt met behulp van de HR Quick Scan inzicht in het personeelsbeleid van de organisatie. Thema’s die hierin naar voren komen zijn: personeelsdossiers, functiehuis, functioneren en beoordelen, werving en selectie, arbo, verzuim en re-integratie, arbeidsvoorwaarden en beloning, personeelsinzet en flexibiliteit, personeelsontwikkeling en uitstroom. In deze nieuwsbrief verdiepen we ons in het eerste HR-thema van onze HR Quick Scan: personeelsdossiers. Wat hebben wij op dit gebied waargemaakt voor onze klanten?

Als Werkend Talent kunnen wij voor de ondernemer waarmaken dat alles op het gebied van personeelsdossiers in de basis compleet is. Bij incomplete dossiers ontbreken correcte en complete arbeidscontracten, waarin werkafspraken niet volledig of onduidelijk zijn vastgelegd, regelingen omtrent reiskosten niet zijn opgenomen, handtekeningen ontbreken of arbeidscontracten verlopen zijn. Bij verlopen arbeidscontracten heeft de ondernemer de ketenregeling uit het oog verloren en werken werknemers veelal zonder arbeidscontract in de organisatie. Onder personeelsdossiers vallen ook de noodzakelijke werknemersgegevens, kopieën van paspoorten of salarisstroken. Wanneer een ondernemer vermoed dat deze aspecten niet voor de werknemers geregeld of vastgelegd zijn, kan Werkend Talent van toegevoegde waarde zijn om de personeelsdossiers te professionaliseren. Werkend Talent doet een volledige, inhoudelijke check van elk personeelsdossier van elke werknemer. Met deze check kijken we welke noodzakelijke documenten en inhoudelijke aspecten in het arbeidscontract aanwezig zijn en welke ontbreken. Bij het ontbreken daarvan nemen wij de tijd om van een incompleet personeelsdossier een compleet personeelsdossier te maken. We geven de ondernemer daarmee tijd om zich met andere bedrijfszaken bezig te houden, ook brengen we onze deskundigheid in. De ondernemers die wij ondersteunen ervaren tijdens en na het traject een bepaalde rust. Zij zijn zich vaak toch bewust van de incomplete dossiers, iets wat op de achtergrond blijft sluimeren. Ook krijgen wij terug dat zijn tevreden zijn omdat zij niet langer zelf aan deze ‘monsterklus’ hoeven te beginnen. De reparatiewerkzaamheden verrichten wij en daarmee is de ondernemer het best geholpen! Wij beloofden personeelsdossiers die in de basis volledig zouden zijn, namen de werkzaamheden en de last uit handen van de ondernemer en brachten in de basis volledige en complete personeelsdossiers terug.

leave a Comment