Nieuws

Payroll Service

Werkend Talent is de gesprekspartner voor de inzet van flexibel personeel.

De huidige Wet Werk en Zekerheid biedt werkgevers weinig ruimte meer om flexibele arbeidscontracten aan te gaan. Werknemers hebben sneller recht op een contract voor onbepaalde tijd. Daarnaast is onlangs de mogelijkheid voor het opnemen van een proeftijd in een tijdelijk arbeidsovereenkomst voor minder dan 6 maanden niet meer toegestaan. Echter, flexibiliteit is voor u als werkgever essentieel om te kunnen participeren op de veranderende en concurrerende markt. Denk hierbij onder andere aan het opvangen van pieken of seizoensdrukte,  een vervangingsvraag bij ziekte, zwangerschap of verlof van uw vast personeel. De Payroll Service van Werkend Talent biedt uitkomst.

Aangezien Werkend Talent Services is aangesloten bij de ABU en wij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten (ABU-CAO) hanteren, zijn er meer mogelijkheden voor tijdelijke contracten en flexibele arbeidsvormen.

Bij payrolling nemen wij uw medewerker(s) of freelancer(s) in dienst en dragen zorg voor alle juridische en administratieve aangelegenheden, zoals salarisadministratie, afdrachten van sociale premies en doorbetaling bij ziekte. Daarnaast heeft u ook het voordeel dat u niet de verplichte afdrachten hoeft te doen naar de sectorfondsen en relatief dure collectieve pensioenvoorzieningen. Kortom, Werkend Talent fungeert als uw externe afdeling personeelszaken en ontlast u op alle fronten.

Kijk hier voor onze Algemene Voorwaarden Payroll Service omtrent het flexibel inzetten van personeel.

Meer weten?

Neem dan nu contact met ons op!
Contact
Purchase